Vem är behörig att ansöka om skuldsanering?

Skuldsanering kan vara en sista utväg för personer som befinner sig själva i en situation där skulderna är överväldigande och betalningen av dessa blir omöjlig. Men det är viktigt att förstå att alla inte är behöriga att ansöka om skuldsanering. Det finns särskilda kriterier som en individ måste uppfylla för att vara berättigad till denna typ av skuldlättnad. Låt oss ta en närmare titt.

Bosatt i Sverige

För det första, skuldsanering är avsett för personer som är permanent bosatta i Sverige. Om du bara är här på tillfällig basis, eller om du bor i ett annat land, kommer du tyvärr inte att vara berättigad att ansöka om skuldsanering i Sverige.

Skuldernas omfattning

För det andra, skuldsanering är tänkt för individer vars skulder är så omfattande att de inte rimligtvis kan betalas tillbaka inom en överskådlig framtid. Med andra ord, om du har en stor mängd skuld som du har svårt att hantera trots att du har gjort ditt bästa för att betala tillbaka, kan skuldsanering vara ett alternativ för dig.

God tro

Ett annat viktigt kriterium för skuldsanering är begreppet "god tro". Detta innebär att du måste kunna visa att du har försökt betala tillbaka dina skulder i god tro, och att du inte har medvetet undvikit att göra det. Om du har medvetet ådragit dig skulder som du visste att du inte kunde betala tillbaka, eller om du har levt bortom dina tillgångar på ett orimligt sätt, kan detta påverka din förmåga att bli godkänd för skuldsanering.

Ekonomisk hållbarhet

Slutligen, för att vara berättigad till skuldsanering, måste du bevisa att din ekonomiska situation är ohållbar. Detta betyder att du måste visa att din inkomst och dina tillgångar inte kommer att räcka till att betala tillbaka dina skulder inom rimlig tid.

Skuldsanering som ett alternativ

Om du uppfyller dessa kriterier kan skuldsanering vara ett bra alternativ för dig. Men kom ihåg att processen kan vara komplex och det kan vara till stor hjälp att rådgöra med en skuldrådgivare eller jurist. Skuldsanering kan ge dig en chans till en nystart och en möjlighet att ta kontroll över din ekonomi.