Olika typer av skuldebrev och hur de fungerar

Vad är ett skuldebrev?

Skuldebrev är ett juridiskt dokument som bekräftar att en skuld existerar mellan två parter - låntagaren och långivaren. Den person som lånar pengar (låntagaren) ställer ut skuldebrevet till den person som lånar ut pengar (långivaren) eller till någon annan. Beroende på vem skuldebrevet ställs ut till, kan skuldebrevet kallas för olika saker. I denna artikel kommer vi att gå igenom olika typer av skuldebrev samt deras juridiska villkor.

Enkelt skuldebrev

När skulden är mellan två privatpersoner, skriver man oftast ett enkelt skuldebrev. Detta skuldebrev är inte avsett att överlåtas, även om det är möjligt. Ett enkelt skuldebrev är alltid ställt till en specifik namngiven person. Till exempel, om Andersson lånar pengar av Pettersson, kommer det att framgå i skuldebrevet att Andersson ska betala tillbaka pengarna till just Pettersson.

Löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev är den typ av skuldebrev som banker vanligtvis använder. Det kallas "löpande" eftersom skuldebrevet enkelt kan överlåtas eller säljas vidare. Löpande skuldebrev kan delas upp i två olika underkategorier - orderskuldebrev eller 

innehavarskuldebrev.

Läs mer om skillnaderna på enkelt och löpande skuldebrev här.

Innehavarskuldebrev

Ett innehavarskuldebrev innebär att det är innehavaren av skuldebrevet som har rätt till skulden. Skuldebrevet är därför ställt till innehavaren och inte till någon specifik person. Innehavarskuldebrev är flexibla, men också osäkra för långivaren. Eftersom det är innehavaren som har rätt att kräva betalning, kan det bli problematiskt om långivaren tappar bort skuldebrevet. Om någon annan hittar det, är det upphittaren som har rätt till skulden.

Vilken typ av skuldebrev ska jag använda?

När privatpersoner lånar ut pengar till varandra är det vanligast att använda ett enkelt skuldebrev. Men om långivaren någon gång i framtiden skulle vilja sälja vidare skulden, passar ett löpande skuldebrev bättre. Det är alltså omständigheterna kring skulden, samt låntagarens och långivarens preferenser, som avgör vilket skuldebrev som passar bäst.

Sammanfattning

Att förstå de olika typerna av skuldebrev och hur de fungerar kan hjälpa dig att ta informerade beslut om lån och skulder. Oavsett om du är långivare eller låntagare, är det viktigt att känna till dina rättigheter och skyldigheter när det gäller skuldebrev. Genom att välja rätt typ av skuldebrev för din situation, kan du säkerställa att du skyddar dina intressen och uppfyller dina juridiska förpliktelser.