Hur RiQuest underlättar lån mellan vänner och familj

Låna pengar till en vän eller familjemedlem kan ibland vara komplicerat och potentiellt skapa spänningar i relationen. Ett låneavtal är ett effektivt verktyg för att formalisera lån mellan privatpersoner, men det kan vara svårt att skriva och hantera på egen hand. Tack vare modern teknologi finns det nu lösningar som hjälper till att förenkla processen och skapa ökad säkerhet för både långivare och låntagare. En sådan lösning är RiQuest, appen som automatiskt skapar låneavtal mellan privatpersoner

Vad är RiQuest?

RiQuest är appen som automatiskt skapar avtal för lån mellan privatpersoner. Med RiQuest kan du alltid känna dig trygg och säker på att dina lån är upprättade på dina egna villkor. Appen hjälper till med skapandet av en individuellt anpassad återbetalningsplan, sammanställer tydligt den totala månadskostnaden inklusive eventuella räntor, hanterar återbetalningen så att den sker vid rätt tidpunkt och ger underlag vid indrivning av lån. 

Hur underlättar RiQuest lån mellan vänner och familj?

RiQuest erbjuder ett antal funktioner som underlättar processen med lån mellan vänner och familj.

Transparens och trygghet

RiQuests transaktioner är helt transparenta, vilket innebär att du kan känna dig trygg med att det inte finns några dolda avgifter. Alla låneavtal signeras med BankID i appen, vilket säkerställer att båda parter kan känna sig trygga. På så sätt behöver du aldrig oroa dig för vad som har avtalats..

Anpassad återbetalningsplan

RiQuest hjälper till att skapa en individuell återbetalningsplan som är skräddarsydd efter dina behov. Detta innebär att du kan ställa in villkoren för lånet, inklusive återbetalningstid och ränta, baserat på vad som passar bäst för både långivaren och låntagaren.

Hantering av återbetalningar

RiQuest ser till att återbetalningen sker vid rätt tidpunkt, vilket underlättar för låntagaren att hålla reda på när betalningar är förfallna  Dessutom kan appen ge underlag vid indrivning av lån om låntagaren inte betalar tillbaka enligt överenskommelsen.

Flexibilitet

Med RiQuest får användarna den flexibiliteten de behöver när det kommer till att låna ut pengar till vänner och familj. Vi låter användarna skapa lån som sträcker sig från 2 till 36 månader. Detta innebär att om du vill låna ut pengar till en vän eller familjemedlem för en kortare period, kanske för att täcka en oväntad utgift, kan du göra det. Omvänt, om du vill låna ut pengar för ett längre projekt, kanske för att hjälpa till att finansiera en uppstart eller en större investering, kan du ställa in en längre återbetalningstid.

RiQuest sätter också en gräns för den högsta möjliga årliga räntan till 30%. Detta skyddar låntagare från orimligt höga räntor och skapar en rättvis och hållbar grund för lånet. Detta är särskilt viktigt när det gäller lån mellan vänner och familj, där balansen mellan affärs- och personliga relationer kan vara känslig.

Enkelhet och tillgänglighet med RiQuest

RiQuest strävar efter att göra hela processen enkel och lättillgänglig för alla användare. Oavsett om du är en första gången långivare eller en erfaren investerare, erbjuder RiQuest ett lättanvänd användarupplevelse som gör det enkelt att skapa ett låneavtal.

Att låna pengar till vänner och familj kan vara ett effektivt sätt att hjälpa de du bryr dig om samtidigt som du kan få en viss avkastning på dina pengar. Men det är viktigt att hantera dessa lån professionellt och juridiskt för att undvika framtida tvister. Med RiQuest kan du förenkla processen att skapa låneavtal, säkerställa att alla villkor är tydligt angivna och att både långivare och låntagare är skyddade. RiQuests flexibilitet, enkelhet och tillgänglighet gör oss till en ovärderlig resurs när det kommer till lån mellan vänner och familj.

Säkra dina lån och undvik missförstånd - ladda ner RiQuest